Vertrouwenscommissie

Als Tubantiaan heb je recht op een gevoel van vrijheid om te kunnen voetballen of van voetbal te genieten in een veilige omgeving. HVV Tubantia wil als voetbalvereniging een veilige en sfeervolle sportomgeving /vereniging voor iedereen zijn.

Belangrijk daarbij is, dat de sfeer binnen de voetbalvereniging zodanig is dat er geen sprake is van ongewenste intimiteiten, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. Tot nu toe is ons dit altijd nog gelukt en daar zijn we trots op.

Waarom hebben we dan ook nog vertrouwenspersonen aangesteld?
Als iemand zich rondom activiteiten van HVV Tubantia niet houdt aan de gedragsregels en zich niet normaal gedraagt, kan dit gemeld worden bij de commissie Sportiviteit en Respect.

Iemand met een klacht kan zich onveilig of bedreigd voelen en daardoor moeite hebben een klacht in te dienen bij de commissie Sportiviteit en Respect.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij (seksuele) intimidatie, agressie en geweld of bij discriminatie. In deze situaties kan de persoon zich wenden tot een van de vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht en functioneren onafhankelijk van bestuur en andere personen binnen de vereniging. Alleen als besloten wordt, de hulp in te roepen van externe instanties zal overleg gevoerd worden met het bestuur.

Om onafhankelijkheid te waarborgen is besloten twee vrijwilligers aan te stellen die geen andere taken hebben binnen HVV Tubantia en zijn vanuit hun professionele achtergrond in staat in een vertrouwelijke positie alle Tubantianen of aanverwant bij te staan in voorkomende gevallen.

Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met info@hvv-tubantia.nl