Rookvrij sportpark

In de Algemene ledenvergadering van 7 november 2022 én in de bijzondere ledenvergadering van 2023 is unaniem besloten, dat ons sportpark met ingang van 1 september 2023 geheel rookvrij is.

Hiermee willen wij voor de kinderen het goede voorbeeld geven, maar ook voor volwassenen is het verstandig! Het rookvrij-beleid is structureel en geldt voor iedereen: leden, vrijwilligers, medewerkers én bezoekers.

De aanleiding
Sporten en roken gaan niet samen. NOC*NSF en de sportbonden hebben afgesproken dat de gehele sportsector rookvrij is in 2025 (NOC/NSF). Rookvrij worden is dus ook voor de KNVB een belangrijke ambitie: het voetbal wil een rookvrije sportomgeving aanbieden aan kinderen.

Dit geldt voor zowel de kantine als de buitenruimte.

Door rookvrij te zijn, zet je als sportvereniging een nieuwe stap als gezonde omgeving voor kinderen.

Het aantal verenigingen met een geheel rookvrij sportpark neemt toe.

HVV Tubantia én ook Achilles ’12 wachten niet langer op de landelijke verplichting. De binnenruimtes zijn al jaren rookvrij, langs de velden wordt steeds minder gerookt.

Helaas wordt het roken op terras en tribune nog steeds gebezigd, maar ook deze ruimte dient rookvrij te worden. Dat scheelt na het weekend heel veel peuken en opruimen!!

Het rookgedrag, juist voor de hoofdingang van ons gebouw, maakt het erg noodzakelijk om deze rookvrije maatregelen nu ook écht door te voeren. Buiten ons sportpark is roken toegestaan. Daarvoor is al een rookplekken aangelegd bij de oprit aan de zijde van de fietscrosss.

De uitvoering
Het gehele sportpark is rookvrij: vanaf de entree het gehele oppervlak binnen de hekken of andere begrenzing van sportpark ’De Bijenkorf’, zoals op de velden, langs de lijn, op het terras en de tribune. Op de parkeerplaats is al een rookvrije zone ingesteld. Hier is een peukenbak aangebracht waar rokers hun sigaret kunnen doven en achterlaten.

Het gaat niet alleen om sigaretten. Het geldt ook voor het roken van E-sigaretten en het gebruiken van andere nieuwe nicotineproducten zoals vapen, verhitte tabak en snus/nicotinezakjes.

De handhaving
We gaan geen speciale ‘handhavers’ aanstellen. We verwachten dat we elkaar aanspreken op gedrag. Als bestuur zullen we dat doen en we vertrouwen erop dat vele anderen verantwoordelijkheid nemen en (bewuste en onbewuste) rokers verwijzen naar een plek buiten het sportpark als ze toch willen roken.

Het bestuur vertrouwt erop dat het niet hoeft te besluiten tot nadere sanctionering.