Opzegging lidmaatschap

Een lidmaatschap wordt voor het hele seizoen aangegaan.

Een lidmaatschap loopt dus altijd tot en met 30 juni . Om je lidmaatschap op te zeggen voor het volgende seizoen, dien je dit voor 1 juni door te geven.

Tussentijds opzegging is niet mogelijk. U blijft altijd contributie plichtig voor een
heel seizoen.

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per e-mail.

Het emailadres van de ledenadministratie is: ledenadministratie@hvv-tubantia.nl

Wil je wel steunend lid blijven, geef dit dan aan in je e-mail.

Zonder tegenbericht wordt uw uitschrijving verwerkt aan het einde van het seizoen.