Nieuwsbrief 2023

De leden hebben deze NIEUWSBRIEF ook in de E-mail ontvangen.


Beste leden,
In de coronaperiode en het seizoen erna heeft HVV Tubantia besloten haar leden niet te belasten met een contributieverhoging. Door de huidige, oplopende kosten (o.a. gas- en energiekosten) is de club echter genoodzaakt de contributie vanaf 1 november 2023 te verhogen.

In de Algemene Ledenvergadering van 6 november jl. is het voorstel om ieder lidmaatschap met 2 euro te verhogen aangenomen. De kledingtoeslag blijft 2,20 euro per spelend lid. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Een gezonde financiële positie is van groot belang voor de vereniging. Contributie is één van de belangrijkste inkomsten van de vereniging.

Contributie vastgesteld per 01-11-2023

Salland Zorgverzekeringen en HVV Tubantia zetten samen de schouders eronder


Salland Zorgverzekeringen.

Zorg voor elkaar.

Zorg voor jou én voor de club!

HVV Tubantia wordt gesponsord voor elk lid wat zich inschrijft
en in de collectiviteit van HVV Tubantia blijft.
Kijk verder


Voor meer informatie ga naar onze website www.hvv-tubantia.nl

Deel dit bericht:
Terug naar nieuws