Informatie ouders

Ouders spelen een grote rol in de sportbeleving van hun kind: voor, tijdens en na de wedstrijd, èn thuis. Een ouder is een rolmodel voor het kind; als toeschouwer, supporter en natuurlijk ook opvoeder.

Iedereen heeft baat bij positieve betrokkenheid van ouders, niet alleen bij de eigen zoon of dochter en bij het team, ook bij de vereniging in zijn geheel. Ouders zijn vaak actief als vrijwilliger zoals coach, trainer, commissielid of bestuurder. Zij zijn dus een belangrijke factor in een bloeiend verenigingsleven. Een vereniging kan nu eenmaal niet bestaan zonder vrijwilligers.


Rol van ouders binnen het team

Voor alle ouders geldt dat hun kind met plezier wil kunnen voetballen. Ouders hebben een grote invloed op het gedrag en de prestaties van hun kind. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich realiseert dat plezier een positieve invloed heeft op de voetbalontwikkeling van het kind. Gezamenlijk (ouders en de vereniging) kan er voor worden gezorgd dat kinderen zelfvertrouwen opbouwen en gemotiveerd blijven om te voetballen.

Verenigingen stimuleren de begeleiding van hun teams door zogenoemde ouderbijeenkomsten te organiseren om daar afspraken te maken over het nieuwe seizoen en ieders rol, gedrag en betrokkenheid. Wanneer ouders daarbij aanwezig zijn tonen zij betrokkenheid richting de begeleiding en zijn ze op de hoogte van de afspraken.


Ouders langs de lijn, fijn dat ze er zijn, maar:

Gedragscode HVV Tubantia ouders