Concept Notulen (1)

Datum: 11 maart 19:30 – 21:00
Aanwezig: Daniël Vossebeld (voorzitter), Joost van Ark, Marlous Weghorst, Birol Uslu, Michael Rörink, Christian van Dijk, Tamme Kuipers (notulist),

Afwezig: Mathieu Daal, Lars Bouwhuis, Björn Geerdink, Tony Schmit, Daniël Cuppers

Mededelingen:

Daniël geeft aan dit keer voorzitterschap op zich te nemen, maar zal voorlopig roulerende taak zijn van alle leden zijn.

Agendapunten:

Voorzet brief werving nieuwe vrijwilligers

Aanwezigen geven akkoord op brief voor de werving van nieuwe vrijwilligers. Deze dient nog voorgelegd te worden aan het hoofdbestuur. (*actie jeugdbestuur)

Functieprofielen vrijwilligers

Uitgangspunt zijn de functieprofielen vanuit de KNVB. Joost heeft deze opgezocht en deze profielen zijn (vluchtig) bekeken door Christian en Marlous. Zij hebben aangegeven deze tegen de bestaande functieprofielen van Tubantia te leggen. (actie Christian en Tamme) Berry zal gevraagd worden naar de lijst van de huidige vrijwilligers en de daarbij horende functieprofielen. (actie Christian)

Indeling nieuwe seizoen elftallen en trainers

Wedstrijdsecretariaat

Marlous heeft goed nieuws. Melanie Rörink komt het wedstrijdsecretariaat versterken. Zij zal de komende tijd ingewerkt worden door Marlous.

Perikelen rondom verschillende teams


Vaststellen vergaderdata seizoen 2023/2024

Jeugdbestuur
Maandag 13 mei
Start 19:40 uur

Maandag 27 mei
Start 19:40 uur

Hoofdbestuur
Dinsdag 14 mei

Dagelijks bestuur
Dinsdag 4 juni
Dinsdag 25 juni

Wvttk
Bij onderstaande punten is geen specifieke volgorde aangehouden)

Wie beheert de emailadressen?


Email adressen:

Daniël Vossebeld
daanenhanneke@gmail.com

Joost van Ark
pupvanark@gmail.com

Marlous Weghorst
marlousweghorst@hotmail.com

Melanie Rorink
Melanie.rorink@gmail.com

Birol Uslu
Birol_uslu@hotmail.com

Michael Rörink
Michael.rorink@gmail.com


Christian van Dijk
cbrvandijk@gmail.com

Tamme Kuipers
tubantia@tamme.nl

Mathieu Daal

Lars Bouwhuis

Björn Geerdink
bjorngeerdink@gmail.com

Tonny Schmit
tonnyschmit@gmail.com

Daniël Cuppers
daniel.cuppers@postnl.nl

Berry Esmeijer
b.esmeijer@home.nl