Concept Notulen (2)

Datum: 2 april 19:30 – 21:00
Aanwezig: Daniël Vossebeld (voorzitter),Marlous Weghorst, Melanie Rörink, Birol Uslu, Michael Rörink, Christian van Dijk, Tamme Kuipers (notulist), Lars Bouwhuis, Björn Geerdink.

Afwezig: Mathieu Daal, Joost van Ark – met kennisgeving, Tony Schmit, Daniël Cuppers – met kennisgeving.


Notulen 11 maart
Doorgenomen en vastgesteld door alle aanwezige leden

Terugblik gesprek HB + Akkoord brief

HVV Tubantia is bezig met pasjes (bijvoorbeeld voor vrijwilligers) waarop een tegoed geplaatst kan worden (500 stuks) Lars vraag na wanneer dit gereed is (actie Lars*)

Selecties + Indeling
Tony + Daniel

Wedstrijdsecretariaat
Marlous + Melanie

Melanie heeft Sportlink en kan overal bij. Afstemming over taken moet plaatsvinden.


Basisschool de Kiem update
Joost


Slecht nieuws gesprekken voeren versus beleid
Birol + Lars

Emailadressen beheren

Jaarplanning maken

Wvttk

Vergaderdata seizoen 2023/2024 jeugdbestuur (gewijzigd t.o.v. vorige vergadering)

Jeugdbestuur
Dinsdag 14 mei
Start 19:40 uur


Dinsdag 28 mei
Start 19:40 uur

Hoofdbestuur
Dinsdag 14 mei

Dagelijks bestuur
Dinsdag 4 juni
Dinsdag 25 juni