Club van 100

Sinds ongeveer 15 jaar heeft HVV Tubantia een CLUB VAN 100. Deze is ooit opgericht door enkele leden die Tubantia op een andere manier wilden sponseren.

Binnen de vereniging valt de club van 100 onder de sponsor commissie, het bestuur van de CLUB VAN 100 legt verantwoording af aan de sponsorcommissie maar natuurlijk voornamelijk aan haar leden!

Wat houd de CLUB van 100 in
Een keer per jaar belegt de club van 100 een vergadering voor de leden van de club van 100. In deze vergadering besluiten de leden gezamenlijk waar het ingelegde geld van het afgelopen jaar aan besteed zal worden.

U moet hierbij denken aan “grote” uitgaven voor de vereniging die niet eenvoudig uit de bestaande inkomsten bekostigd kan worden bijvoorbeeld een speeltoestel voor de jongste jeugd of spullen om de kantine of het sportpark verder aan te kleden.

Waar behoefte aan is binnen de vereniging horen wij van het hoofdbestuur. Via deze website word kenbaar gemaakt wat de CLUB VAN 100 heeft gesponsord.

Waar wordt het ingelegde geld aan besteed
Het doel is om +/- 90% van het geld te besteden aan één of meerdere goede doelen voor de vereniging en +/- 10% van het geld wordt gebruikt om een leuke jaarlijkse activiteit te organiseren, zo hebben we in het verleden bijvoorbeeld enkele gastsprekers uit de voetballerij gehad zoals oud voetballer van FC Twente en Ajax: Jan van Halst en Scheidsrechter uit de eredivisie: Bjorn Kuipers.

Lidmaatschap Club van 100
De kosten van de club van 100 komen voort uit het gulden tijdperk, ieder lid werd gevraagd 100 gulden in te leggen, na de invoering van de euro in 1999 is die omgezet in een bedrag van €50,- per jaar dit bedrag wordt bij de normale contributie opgeteld en kan in verschillende termijnen betaald worden.

De inleg wordt gereserveerd door de penningmeester en mag pas besteed worden nadat de leden bepaald hebben waar het bedrag aan besteed wordt.